top of page
received_975436026546989.jpeg

Om oss

Natursteinsmuring AS er en maskinentreprenør med spesial kompetanse på natursteinsmuring.

Vår hovedvirksomhet er:

• Natursteinsmurer for større prosjekt
      • f.eks Vei, bane og industri
• Kraftutbygging
      •Damplastring
• Sjøarbeid
      •Sjøfylling med steinplastring erosjonssikring
• Boligutbygging
      • Natursteinsmurer mellom tomter og vei
• Erosjonssikring av elver og bekker
      • Plastring av elver og bekkeløp for flomsikring
• Privat kunder
     • Natursteinsmurer i hager og med gode samarbeidspartnere kan          vi utføre alt av gartnerarbeid .

Vi jobber i hele landet å har hatt prosjekter fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. 

Vi er per nå 4 ansatte med til sammen over 30 års erfaring innen natursteinsmuring. Med fagbrev innen Vei- og Anleggsfaget, Anleggsmaskinførerfaget, Anleggsgartnerfaget og Transport og logistikkfaget 

Vi er sentralt godkjent innenfor: 

Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1

Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 1

Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1

Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1

Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1

Vi er tilknyttet Norsk Arbeidsmandsforbund og følger anleggsoverenskomsten

Vi er registrert i Startbank.

bottom of page