received_975436026546989.jpeg

Om oss

Natursteinsmuring AS er en maskinentreprenør med spesial kompetanse på natursteinsmuring.

Vi har referanse fra mindre hage murer til større vei anlegg.

Vi jobber i hele landet å har hatt prosjekter fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. 

Vi er per nå 4 ansatte med til sammen over 30 års erfaring innen natursteinsmuring. Med fagbrev innen Vei- og Anleggsfaget, Anleggsmaskinførerfaget, Anleggsgartnerfaget og Transport og logistikkfaget 

Vi er sentralt godkjent innenfor: 

› Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1

› Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 1

› Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1

› Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1

› Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1

Vi er tilknyttet Norsk Arbeidsmandsforbund og følger anleggsoverenskomsten

Vi er registrert i Startbank.